Manoushka Zeegelaar Breeveld en Iraida Markus-Meerzorg (Talent Agent van Meerzorg Talents) zijn de initiatiefnemers van de aanjager KLEUR en van de webserie OVER KLEUR GESPROKEN.

Ze pleiten al jaren voor meer inclusiviteit op het gebied van kleur in de AV-industrie. 
Het initiatief KLEUR wil de inclusiviteit van makers van kleur in de Nederlandse audiovisuele sector versnellen. Al meer dan 600 AV-professionals ondersteunen het initiatief, wat een duidelijk signaal is dat meer mensen de verandering willen zien.
Download de aanjager hier

De aanjager KLEUR resulteert in onderzoek vanuit het Ministerie van OCW, uitgevoerd door DSP-groep. In de speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers vanuit KLEUR, Filmfonds en DAFF plaats. Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden.
Klik hier voor het hele persbericht.

KLEUR heeft samen met omroep HUMAN, het Nederlands Film Festival en de NPO weer een nieuw seizoen mogen maken van OVER KLEUR GESPROKEN.
Het zijn weer hele fijne, kwetsbare, leerzame en zeer inspirerende gesprekken geworden, die bijdragen aan een strijd die KLEUR zeer aan het hart gaat: een diversere en inclusievere televisie en filmindustrie.

WEBSITE KLEUR